Yeni Medya Ortamları ve Etkileşim

reklamcılık

Yeni medya ortamları ve etkileşim sağlayan medya kanalları her geçen gün artmaktadır. Yeni nesil medya kanallarının sağladığı medya ortamlar ve türleri yazımızda.

Geleneksel Medya: Gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi heterojen kitleye sahip olan bu kanallar reklam için tercih edilir. Geleneksel medya araçları reklam için avantajları nedeniyle seçilirler. Bunlar:

-Geniş kitleye ucuza ulaşmak

-Her aracını kendini takip eden özel bir kitleye sahip olması

-Bu araçların kitlelerde saygınlık oluşturması

Geleneksel Olmayan Medya: Bu bölümde tek yönlü işleyen iletişim araçları kullanılmaktadır. Örneğin tüketicilere dağıtılan el ilanları bu alana girmektedir. Benzer şekilde internet reklamcılığı da buna örnektir. Bazen satış için hazırlanan promosyonlar, tanıtım amacıyla hazırlanan dergilerde bu alana girmektedir. İçlerinde en sık kullanılanı da havaalanında kullanılan televizyonlardır.

Özelleştirilmiş Medya: Kayak, finans, fotoğrafçılık ya da antika… Hedef kitlenin ilgi alanına göre düzenlenmiş dergiler bu alana örnektir. Bu dergiler insanların hem ilgi alanına göre bilgiler, hem de kendilerine sunulan hizmetleri içerirler. Bu nedenle özel bir kitleye sahiptirler.

Basılı Medya Türler

Gazeteler, dergiler, afişler, sarı sayfalar, posta

Elektronik Medya Türleri: Televizyon, radyo, internet

Medyada planlamanın üç ana hattı:

-Hedef kitle ile reklam mesajını buluşturacak şekilde kullanmak

-İleti için medyadan yer ve zaman satın almak

-Satın aldığımız yer ve zamanı reklamı verecek kuruma ya da kişiye satmak

internet-reklamları
Reklam türleri

Yeni Medya Ortamları | Mecraları

Reklam mesajlarını iletecek kanallar 4 ana grupta toplanır. Bunlar:

1.Radyo ve televizyon gibi göze kulağa hitap eden araçlar

2.Gazete ve dergi gibi yazılı basın araçları

3.Posta reklam araçları

4.Afiş ve panolar

Televizyon: Hem görüntünün hem de sesin birlikte olması, televizyonu diğer mecralardan ayrı kılmaktadır. Aynı zamanda ürünlerin tanıtılmasında etkin olmaya yol açmıştır. Aynı zamanda stabil bir teknoloji olmayıp sürekli gelişen teknolojisi açısından daha çok olanak sunmaktadır. Geniş kitlelere ulaştığı için CPM’ nin düşük olmasına neden olur. Buna karşılık televizyonda reklam yapma ücretleri yüksek olduğu için fazla masrafa neden olur. Reklamların istenildiği zaman izlenme imkânı olmaması, dikkat edilmediği zaman kaçırılması ve çok fazla tercih edildiği için yer bulma sıkıntılarının olması dezavantajlarıdır.

Yeni medya ortamları konusunu daha çok netleştirmek için Reklam Retoriği yazımı okuyabilirsiniz.

Televizyona ait özellikler

Bütün evlerde ve çalışma yerlerinde olması

-Büyük ve kalabalık bir izleyici kitlesine sahip olması

-Görüntü, ses ve hareketin imkanları

-Müdahalecidir

-Günün değişik saatlerinde değişik hedef kitlelere ulaşması avantajdır.

-Pahalıdır

-Kitle iletişimi israfına yol açabilir.

-Reklam yaratım maliyetleri pahalıdır.

Radyo: Oldukça mobil ve ucuz bir kanaldır. Çok özel hedef kitlelere ulaşmak mümkündür.(sadık dinleyiciler sayesinde) Radyo düşük maliyeti ile uygun bir kanaldır. Ayrıca radyo mobil olarak sürücülere de ulaşma açısından etkin bir metottur. Herhangi gibi bir işi yaparken de dinlemek mümkündür. Buna karşılık televizyon gibi radyo mesajlarını kaçırmakta mümkündür. Sadece sesten ibaret olması bazen dezavantaj sağlamaktadır. Reklama uygun program formatına sahip olması avantajdır.

Radyoya ait özellikler

-Mobil olması

-Kanal sayısının fazla olması

-Tematiktir

-Ölçümü zordur

-Reklama uygun formata sahiptir

-Yarışma ve anında yayına bağlanabilme imkanı vardır

-Sadık dinleyici kitlesine sahiptir

-Arka plan iletişim aracıdır

-Sadece sesten ibarettir.

Gazete: Ucuz yayın mecrası olup geniş okuyucu kitlesine sahiptirler. Reklamcılıkta tercih edilmesinin sebebi güvenirliğidir. Okuyucular gazeteleri en aktüel araç olarak gördüğü için bu yüzden yeni ürün çıktığı zaman reklamları gazetelere verilir. Bunun dışında gazeteler bölgesel yayın yapabilme imkanına sahiptir. Aynı zamanda etnik gruplara da ulaşabilirler. Reklamlar için yüksek kaliteli basım yapmaları ve reklamı kesip saklayabilme imkanı sağlamaları avantajdır. Buna karşılık ömürleri sınırlıdır. Genel bir hedef kitleye sahip olduğu için reklamın direk hedef kitlesi dışına da ulaşmasına neden olur. Bu durum ise dezavantajıdır. Günlük oldukları için arşivlenme sorunları vardır. Aynı zamanda hava muhalefetlerinden, taşımada su alma durumunda akma gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Reklamların belli sayfalarda toplanması okuyucunun ilgisini çoğunlukla çekmemektedir.

Gazetelerin özellikleri

-Günlüktür

-Haftalıkta olabilir

-İlan gazeteleri vardır, bunlar ücretsiz dağıtılır

-Tematiktir

-Ulusal ve kentsel olabilir

-Hızlı erişime sahiptir

-Olay ve promosyon duyurusu için gereklidir

-Hedef kitlesi geniş ve karışıktır

-Renkli baskılarda sorun yaşanabilir

-Boğucu reklam sayfaları vardır

-Sadece görseldir

-Okunma süresi kısadır.

Dergi: Çok özel hedef kitlelere ulaşabilirler. Ömürleri gazetelere göre çok daha uzundur. Elden ele dolaştırılmaları nedeniyle okuyucu sayıları artar. Arşivlenmeleri kolaydır. Ambalajlı oldukları için taşıma veya hava muhalefetlerinden etkilenmezler. Basım kalitesi sebebiyle görsel olarak gazetelere göre daha çok tercih edilirler. Dezavantajları ise reklam alma süresinin basım tarihinden çok önce oluşu, gazeteler gibi aktüel olmayışları sebebiyle okuyucu sayısı zaman içinde yavaş yavaş artar.

Dergiye ait özellikler

-Tirajı azdır.

-Tematiktir.

-Sadık kitleye sahiptir.

-Haftalık, aylık olabilir.

-Hedef kitle seçiminde kolaylık yaşanır.

-Dağıtım yerlerinin ölçülmesi kolaydır.

-Uzun okunma süresine sahiptir.

-Uzun erişim süresine sahiptir.

Açık Hava: Panolar, duvar kağıtları, posterler, otobüs ve minibüs giydirmeler, otobüs duraklarını giydirmeler v.b. uygulamalardır.

Açık hava mecrasının özellikleri

-Görseldir.

-Sabit ulaşım noktaları vardır.

-Haftalık olabilir.

-Sık erişime sahiptir.

-Kentsel farklılar gösterebilir.

-İletimde yüksek etkiye sahiptir.

-Arka plan aracıdır.

-Az kısa özlü mesaja dayanır.

Elektronik Açık Hava: Özellikleri:

-Görüntü zenginliği

-Süreklilik

-Canlılık

-Hareketlilik

-Sabitlik

-Kısa öz mesaj

-Marka duyurumu

Yeni Medya ve İnternet

İnternet: İnternetin çifte pazarlama yönü vardır. Hem pazarlama yaparken hem de geri dönüş alması nedeniyle etkilidir. En etkili iletişim aracı e-mail ve sosyal medyadır. Yeni medya ortamları için internet devrim niteliğindedir. Özellikleri:

-İzleyici sayısı azdır.

-Yüksek gelir grubuna hitap eder.

-Tematiktir.

-Geri dönüş alınır

-Satış olanağı fazladır

-Süreklilik ve arşivleme vardır

televizyon-reklamları
Televizyon reklamcılığı

Televizyon Reklamcılığında Kullanılan Formatlar

Mizahi Anlatım: Reklamı ilgi çekici yapabilmek ve canlı kılabilmek adına yapılan anlatım biçimidir. Mizahi öğeler kullanarak hedef kitlenin reklama ilgili olmasını sağlamaya çalışırken komik durumu düşmek gibi bir riskte vardır. Birde mizahi anlatım ürünün ya da markanın önüne geçebilir.

Abartılı Anlatım: Hedef kitlenin ilgisini çekmek üzere sesin, görüntünün, mesajın abartılmasına dayanan anlatım biçimidir. Markanın ve reklamın hatırlanabilir olmasını sağlamak amaçlı abartı unsuru kullanılır.

Gösterim (Demonstration): Hedef kitleyle birlikle kurulabilecek en iyi iletişim şekillerinden biridir. Aynı zamanda televizyon içinde en uygun anlatım formatıdır. Ürünün neler yapabileceği hedef kitleye gösterilir. Bunu yaparken açıklamadan ve diğer ürünlerden karşılaştırmadan yararlanılır. Böylece ürünün üstünlüğünü vurgulamak amaçlanır. Gösterim 4 farklı biçimde uygulanabilir:

1.Açıklayıcı Gösterim: Ürünün işlevini, ne işe yaradığını tüketiciye anlatamaya çalışan gösterimdir.

2.Yanyana ya da Kıyaslama Gösterim: Ürünü diğer ürünlerle karşılaştırarak daha üstün olduğunu kanıtlamak amaçlıdır.

3.Öncesi ve Sonrası: Tüketicinin ürünü kullanmadan önceki hali ve kullandıktan sonraki hali sırasıyla gösterilir.

4.Dayanıklılık Testi: Ürünün sağlamlığı zorluklar karşısında dayanıklılığı gösterilmeye çalışılır.

Tanıklık: Ürünü daha önce kullanmış birinin tanıklığına başvurulur ve görüşleri hedef kitle ile paylaşılır. Tanıklığın içinde bir onaylama unsuru bulunur. Bu da herkes tarafından tanınan saygın birinin ya da kurumun onayına dayalı anlatım biçimidir.

Sunucu ya da Seslendirenin Kullandığı Format: Kişinin kamera karşısında mesajı tek başına iletmesini içerir. Güçlü ve etkin konuşma tarzı son derece önemlidir.

Yalnız Ürün: Tamamen ürün üzerine odaklanılır ve ürün bir yıldız gibi gösterilir.

Gerçek Görüntüye ve Belgelere Dayanan Format: Gerçek olaylar ürünle ilişkilendirilerek verilir.

Fantezi: Bu format duygusal yaklaşım açısından önemlidir. Çizgi karakterler, hayvanlar, kuklalar ürünün merkezinde yer alırlar.

Müzikal: Mesaj ile müziğin dansların birleşiminden oluşur. Ürünü ve ya kurumu anlatan mesajın müziklerle bezenerek ‘’cıngıl’’ oluşturulmuş şekilde kareografi şeklinde sunumudur.

Kısa Kısa Görüntülerle Anlatım: İletiler kısa görüntülerle sunulur. Amaç hedef kitleye olduğundan fazla kısa görüntü sunarak dikkat çekmektir.

Öyküsel Anlatım Formatı: Küçük sinema filmini andıran ve belli bir öyküye dayanarak ürünü tanıtan reklamları içerir. Amaç hedef kitlenin dikkatini öyküye yoğunlaştırarak ürünü zihinlere sokmaktır.

Dizi Öykülü Anlatım: Reklam kampanyaların televizyon dizileri gibi bölüm bölüm yapılmasına ve hedef kitlede merak uyandırma amacına dayanmaktadır.

Yeni medya ortamları, sosyal medya kanalları, iletişim kanalları reklamın elemanlarını oluşturmaktadır. Günümüzde ise yeni medya ortamları daha popüler olmuştur.

İzmir Kamera Sistemleri

Günümüzde en büyük sorun evimizde, iş yerimizde güvenliğimiz! Ev, iş yeri güvenliği için İzmir kamera sistemleri alanında tecrübeli ve yıllardır hizmet veren Doruk Elektronik Kamera Alarm ve Güvenlik Sistemleri’ni arayabilirsiniz. Alarm sistemleri, güvenlik sistemleri konusunda da bilgi alabilirsiniz.

1 thought on “Yeni Medya Ortamları ve Etkileşim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir